BIM Cho Người Mới Học

Đây là cuốn sách viết về quy trình BIM và một số hướng dẫn chi tiết thực hiện BIM như thế nào của tác giả Mr.Tal. BIM là công nghệ mới trong lĩnh vực xây dựng. Tương lai sẽ thay thế hoàn toàn công nghệ 2D cũ. Vì thế, chúng ta nên bắt kịp thời…